Regler for annonsering på hifitorget.no

Privatannonse:

Private annonser er for privatpersoner som har rett til å inngå avtaler i henhold til forbrukerrådets regler.

Firmaannonse:

Firmaannonser er for firmaer (juridisk person). Det gå tydelig fram at det er et firma som står bak annonsen.

Innhold:

Annonsen skal være på norsk og ha en åpenbar kobling til HiFi-verdenen. Det er kun tillatt å annonsere salg, bytte, varer som ønskes kjøpt. Annonseteksten skal beskrive den spesielle varen som tilbys eller søkes etter i annonsen. Annonsetekst skal ikke kopieres fra andre annonser. Annonserubrikken skal inneholde en kortfattet beskrivelse av varen, og må ikke inneholde unødige tegn. Innholdet i annonsen skal ikke stride mot svensk lov, f.eks. personuppgiftslagen (norsk: lov om personvern).

Kopier:

Det er ikke tillatt å legge inn flere annonser for samme vare samtidig. Slett den gamle annonsen før du legger inn den nye.

Tiltak ved brudd på reglene:

Annonser som ikke følger reglene vil bli slettet. IP-adresser blokkeres ved gjentatte brudd på reglene.